Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia a vrátenie tovaru

 

Môže sa stať, že Vám zakúpený tovar nebude z akéhokoľvek dôvodu vyhovovať.

Nevadí tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť, alebo vymeniť za iný.

 

Reklamácia

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu Andrea Labajová, Dunajská 7, Brno 62500, Česká republika,

tel: +420605218961

s priloženým dokladom o kúpe (môže byť kópia) a vyplneným formulárom. Neakceptujeme reklamácie

mechanicky poškodeného či znečisteného, znehodnoteného tovaru. Nezasielajte na dobierku!

 

Formulář pro reklamaci

 

Vrátenie tovaru


Ak ste kupujúci spotrebiteľ máte právo v prípade, že objednáte tovar prostredníctvom e-shopu

spoločnosti Andrea Labajová alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v §

1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej č.

kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do

štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo

dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti

tovaru, av prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa

dodanie prvej dodávky.

Nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že tovar bol vyrobený alebo upravovaný na prianie

zákazníka. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani vypraný či inak znehodnotený. Tovar zasielajte na

adresu Andrea Labajová, Dunajská 7, Brno 62500, Česká republika, tel: +420605218961; s priloženým

dokladom o kúpe a vyplneným formulárom a číslom účtu.

 Tovar nezasielajte na dobierku!

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Výmena tovaru

Na výmenu je možné zaslať iba tovar v pôvodnom stave, nepoužitý. Do balíka prosím priložte doklad o

kúpu a napíšte za aký tovar chcete vymeniť. Vymeniť je možné za akýkoľvek iný produkt. V prípade

preplatku či nedoplatku Vás budeme kontaktovať. Náklady na dopravu hradí zákazník. Tovar na výmenu

nezasielajte na dobierku!